X

Medlemmer og Støttemedlemmer

Tilsluttede medlemmer av Fair Play Bygg og Anlegg Nordland

 • Arbeidsmandsforbundet
 • Fellesforbundet avd. 53, Nordre-Nordland og Sør-Troms
 • Fellesforbundet avd. 143, Helgeland
 • Fellesforbundet sentralt
 • Helgeland Malermesterlaug
 • Bodø Malermesterlaug
 • Byggmesterforbundet Helgeland
 • Byggmesterforbundet i Salten
 • NELFO Nordland
 • EL og IT Nordland
 • EL og IT - LOK Nordland
 • EL og IT - Bodø Elektrikerforening
 • EL og IT - Rana Elektrikerforening
 • EL og IT - Narvik Elektrikerforening
 • EL og IT - Lofoten
 • EL og IT - Heismontørenes fagforening
 • LO i Bodø
 • LO i Rana
 • LO i Indre Salten
 • LO i Vesterålen
 • LO i Mosjøen og omland
 • LO i Ofoten
 • LO Nordland
 • Entrepenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • NESO

Våre støttemedlemmer

 • Haneseth Gruppen AS
 • Elektro AS
 • MAL Proff Pure
 • OPPLYST Opplæringskontor
 • Handverkeren Bygg og Utleie AS
 • Tangen Uteanlegg
 • Personalhuset Bodø